Clip introductori, de TV3 (3 min.)

Feu clic a l'enllaç https://vimeo.com/240441329 per a obrir el recurs.