Clip introductori, de TV3 (3 min.)

Click https://vimeo.com/240441329 link to open resource.