Que es necessàri?

Re: Que es necessàri?

by Ruben Salas Reixach -
Number of replies: 0
Una bona revolució és aquella que produeix algun canvi. Si es fa una revolució i al final el resultat és una còpia de la situació inicial, llavors és quan aquesta revolució perd el seu significat i es considera una de dolenta. Tot canvi pot arribar a ser vist desde diferents punts de vista, diferentes opinions, una revolució que es considera bona desde un principi ja que ha aportat uns beneficis inicials pot arribar a ser vist de mala manera en un futur si és estudiat més pausadament. Crec que perquè la majoria acabi guanyant s'ha d'intentar comprendre les opinions de tots els costats i pactar per el diàleg unes condicions intermitges que beneficin als dos costats per igual.