Revolucions?

Revolucions?

by Clara Perez Nadal -
Number of replies: 27

Creieu que en un futur hi haurà més revolucions? 

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Gemma Nadal Gironès -

Jo crec que és més que evident que en un futur hi haurà revolucions, ja que sempre hi haurà gent que pensi diferent dels altres i això pot ocasionar una revolució. També penso que n'hi haurà perquè els humans necessitem canvis, i una revolució és una de les coses que sol portar a ells.

In reply to Gemma Nadal Gironès

Re: Revolucions?

by Clara Perez Nadal -

Però la pregunta més important és: en el cas que es produeixin aquestes pròximes revolucions, creieu que seran tant violentes com abans o pacífiques i a la vegada importants?

In reply to Gemma Nadal Gironès

Re: Revolucions?

by Ares Palencia -

Estic d'acord amb el que la Gemma ha dit.

Sí que hi haurà més revolucions, perquè aquestes es formen quan una persona pensa diferent a una altra i hi ha canvis en la societat.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Jordi Padilla Oliveras -

Sí, però crec que hauríem de trobar la manera de que aquestes revolucions no siguin tant violentes com eren les d'abans. Sempre hi hauran revolucions perquè sempre hi hauran canvis

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Gerard Soberano Serrada -

Es clar que si, sempre són necessàries per avançar en les societats d'avui en dia. Tot avenç comporta sacrifici i si no es fa i s'ha de fer si o si hi hauran revolucions per poder arribar on la societat vulgui.

In reply to Gerard Soberano Serrada

Re: Revolucions?

by Alex Coronel Núñez -

I no creus que pot arribar un punt final a aquest avenç, un punt futur en què arribem a la perfecció?

In reply to Alex Coronel Núñez

Re: Revolucions?

by Lise Schoonman -

En aquest cas ens hauríem de preguntar quina és la perfecció? I com a humans seríem capaços d'obtenir-la?

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Sandra Martínez García -
Obviament si, pel fet que revolucions serveixen per donar a conèixer els pensaments de les persones i provocar un canvi en la forma de govern. Per tant en un futur trobaran nous inconvenients i donaràn peu a una nova revolució.
In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by David Mendez Soler -

En la meva opinió crec que si hi hauran més revolucions perqué la gent sempre busca canvis ja sigui en la manera de governar o qualsevol altre cosa i no tothom estarà d'acord amb fer aquest canvis i llavors es produiran revolucions.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Adrià Montal -

És molt difícil predir el futur ja que no sabrem mai a ciencia certa que pot passar.

Jo crec que les revolucions venen quan el poble es revolta contra les injustícies o equivocacions que estan establertes en la societat.

Per això mateix es podria afirmar que sempre que hi haguin injustícies i un poble amb ganes de canvi hi haurà una revolució.

In reply to Adrià Montal

Re: Revolucions?

by Ferran Gimenez -

És possible que hi hagin més revolucions en un futur però no estem segurs de si hi hauran més revolucions però es possible que si que n'hi hagin en un futur.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by David Vargas -

Penso que hi haurà més revolucions, sobretot en àmbits com per exemple el polític per intentar enderrocar la dreta i en àmbits de la naturalesa del planeta, perquè el canvi climàtic ens obliga a tenir cura del nostre planeta

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Jessica Moreno -

Les revolucions continuaran existint i mai deixaran de fer-se, osigui que si, en un futur hi poden haver més. Les persones sempre busquen canvis i millores per a la societat i la única manera d'aconseguir-los és mitjançant les revolucions. L'únic canvi que hi pot haver és la manera de dur-les a terme, el nivell d'agressivitat serà menor i segurament no hi haurà tanta violència com hi va haver per exemple a la revolució francesa.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Kiranjot Kaur -

Yo pienso sí, ya que las revoluciones proponen cambios y los seres humanos tendemos a intentar cambiar nuestra manera de ser, actuar y vivir muy a menudo. Las revoluciones, llevados al cabo por un grupo de personas, son capaces de producir cambios que una sola persona no puede provocar. 

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Joana Valverde Fenech -

Sempre hi haurà de revolucions, si els ciutadans poguéssim arribar a solucionar totes les diferències que existeixen, aquestes desapareixerien. Això és difícil d'imaginar perquè no tots tenim la mateixa manera de pensar o de veure les coses, però potser les futures revolucions no seran tan violentes com abans, sinó que ens portaran a grans canvis en la societat que ens faran evolucionar cap a un món millor.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Aleix Ridao -

En la meva opinió crec que es evident que hi haura revolucions en el futur ja que tan sols amb la diferencia de pensaments que hi ha actualment qui diu que en un futur un grup abundant de persones que pensin de la mateixa manera no es puguin revolucionar per qualsevol cosa com pot ser un pensament en contra dels objectes digitals o qualsevol altre cosa

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Alba Medina Valderrama -
Jo crec que si, ja que existeix una gran diversitat d'opinions i és difícil trobar un punt on tothom estigui dacord i això suposi la desaparició de les revolucions.
In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Dènia Pérez -

Jo crec que en un futur les revolucions seguiran existint ja que són necessàries per a l'evolució d'una societat. Les revolucions són necessàries perquè sense elles no haguéssim evolucionat fins al punt on ens trobem avui en dia ni podríem seguir evolucionant amb el pas del temps. Els humans seguirem evolucionant amb el pas de temps i, en gran part, gràcies a les revolucions.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Pau Carrasco Arderiu -

Jo crec que és 100% segur que en el futur hi hagin més revolucions ja que la nostra societat és una societat de canvi on les revolucions actuen com a un motor de renovació dels sistemes antics sustituint-los per uns més nous i que funcionen millor. Si no hi haguessin revolucions contíniuament la humanitat no podría avançar mai i es quedaría estancada.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Ariadna Quer -

Des del meu punt de vista, crec que en un futur sí que hi haurà més revolucions, perquè vivim en una societat inconformista que necessita estar amb canvi continuo.

És més, crec que en aquest moment estan en marxa algunes futures revolucions que de moment són petits moviments però que en un futur es poden convertir en revolucions, amb gran repercussió, i que algunes produiran grans canvis i es recordaran durant temps i d'altres es perderen en la  història. 

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Pol Zamora Gonzàlez -

Jo crec que sempre existiran revolucions ja que sempre hi haurà una cosa perquè lluitar.

Existeix una gran diversitat d'opinions que permeten l'intercanvi d'ideals que per uns són correctes i per altres no, per aixó i al no ser clons i tenir unes idees comunes sempre existirà quelcom per canviar.

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Esther Fanyanàs -

És difícil de preveure el futur, però crec que sí seguiran havent-hi revolucions. Les revolucions no s'acabaran mai, ja que una revolució es deu quan es vol aconseguir un canvi, quan es vol trencar amb l'establert fins al moment, i aquestes revolucions ens permeten avançar. Crec que mai aconseguirem arribar a un punt de perfecció en la societat, ja que sempre hi haurà estructures amb les que no tothom estarà d'acord i les voldrà canviar. 

In reply to Clara Perez Nadal

Re: Revolucions?

by Júlia Merino -

Ningú pot assegurar que hi haurà revolucions en un futur però jo crec que sí que hi haurà més revolucions. En el fons les revolucions són importants ja que gràcies a aquestes la història canvia i això fa que la nostra espècie pugui avançar, és a dir, que sense les revolucions del passat el present no seria el mateix.