Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Jordi Padilla Oliveras -
Number of replies: 26

Què necessitem perquè en una revolució pugui guanyar tothom? O sempre hi haurà algú que perd?

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Tema debat

by Gerard Soberano Serrada -

Sempre hi haurà un que perdi si perd poder o riqueses. Sempre que ho hagis fet tot el bé que hagis pogut i mai hagis pensat en un altre cosa que no sigui el poble (parlant de poder d'un governador) no sortiràs perdent. Però repeteixo, sortiran guanyant sempre la majoria i per tant no sortirà perdent algú de poder si no ha abusat d'aquest.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Sandra Martínez García -
És imposible perquè una revolució és un enfrontament entre diversos grups perquè no són capaços d’arribar a un acord, si arribessiin a un acord, no seria una revolució. Hipotèticament si arribessin un dels dos acabaria perdent. Per exemple; Si el rei Jacobo II, hagués deixat el regnat per proposta dels protestants, ell sortiria perdent perquè deixaria de bàndol el seu tro.
In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by David Mendez Soler -

Per a que poguéssin guanyar tots en una revolució jo crec que s'hauria de fer un pacte entre el dos bàndols, ja que si no ho fessin sempre guanyaria un o l'altre ja que busquen, volen i tenen uns objectius i unes idees diferents.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Adrià Montal -

Una revolució implica un canvi o un corrent de canvi. Per tant es poden distingir dos bàndols el que volen canviar i els que no.

Per tant si hi ha un canvi el que no el volen perdran. Però una derrota a curt termini pot significar una victoria a llarg plaç perquè un canvi positiu implica una evolució per la societat. Les evolucions són les que ens fan avançar com a especie.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by David Vargas -

Es molt difícil per no dir imposible que tothom surti guanyant en una revolució. Jo penso que en una revolució sempre hi ha algú que guanya i algú que perd. En les revolucions que hi han haguta llarg de la història sempre solen guanyar les classes populars i perden les classes altes.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Pau Carrasco Arderiu -

No crec que tothom pugui sortir guanyant en una revolució ja que sempre hi ha persones que reclamen un nou sistema de societat, ciència, de govern, etc i d'altres que s'hi oposen ja que totes les persones tenim una opinió diferent del què és correcte i el que no. Referint-se a la segona pregunta, jo crec que en les revolucions els dos "bàndols" acaben perdent una mica fins i tot el que s'acaba imposant com a guanyador perquè, com en les guerres, en les revolucions sovint es crea conflicte caos i discòrdia on moltes persones acaben perdent diners, la seva situació social o el seu poder.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Rodrigo Cardenas Cartagena -

Jo crec que no podem arribar a sortir guanyant tothom en una revolució ja que aquesta es basa en la contraposició d'idees entre persones i si es vol arribar a una solució un dels bàndols acabarà perdent o els 2 perderan. Tot i així pot haver-hi casos on un dels bàndols adopti les idees del altre, per que l'han convençut, en aquest cas perderia però a la vegada acabaria guanyant perquè estaria en el bàndol guanyador, no se si m'explico bé...

In reply to Rodrigo Cardenas Cartagena

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Ferran Gimenez -

No tots poden sortir guanyant degut a que les revolucions hi ha sempre vandols i sempre en guanya un i en perd l'altre.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Ares Palencia -

En una revolució, dificilment, poden guanyar els dos bàndols. Sempre hi haurà un que perdrà a menys que es faci un pacte i quedi enmig de la situació. Tot i que, de les revolucions que ja han passat, sempre n'ha guanyat un.

Això no vol dir que les revolucions futures, guanyin tots dos. Estarà bé veureu.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Pol Zamora Gonzàlez -

Tota revolució exigeix un canvi, aixó significa que hi ha un costat que vol canviar les coses i un altre que les vol mantenir. S'esdevé un desacord seguit d'un conflicte que sovint provoca la violencia.

Ara bé, un punt on els 2 extrem es comformin es dificil d'assolir ja que es practicament imposible que tothom tingui els mateixos interessos. D'altre banda la majoria de revoltes són per un desacord per part del proletariat envers al interes economic dels rics. Aixo provoca una impotencia cap a la gent, que es guanya la vida com pot sense la possibilitat de canviar res ja que qui té el diner, té el poder.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Aleix Ridao -

Hi ha dos casos del final d'una revolució, el primer és el que un surt guanyant poder o diners i l'altre surt perdent aquest diner o poder, l'altre cas és en el que hi ha un pacte entre els diferents bandols de la revolució, aquest cas es molt dificil que pugui succeir, si succeeix es perque els dos arriben a un pacte que els favoreixi de la millor manera possible a cada bàndol sino arriben a cap pacte doncs hi ha un que guanya i un altre que perd i es el que surt condicionat per uns quants anys.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by EDGAR ALMENDROS MIRAS -

Realment no crec que tothom surti guanyant a una revolució, nomes pel fet de que una revolució es fa perque un conjunt de persones no están contentes amb alguna cosa i difícilment coincidirán a arribar a un acorde i surtir guanyant tothom.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Marta Fanyanàs -

És evident que en totes les revolucions hi haurà un perdedor i un vencedor. On el perdedor s'haurà d'adaptar als canvis propiciats pels guanyadors. Que finalment, potser seran beneficiosos igualment per als dos bàndols.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Estel Planas -

En tota revolució hi haurà un guanyador i un perdedor, ja que una revolució és provocada per bàndols diferents, hi sempre el bàndol amb més multitud acaba guanyant.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Aniol Rodriguez -

Depenent la revolució no tots surten guanyant ja que en una revolució política hi ha dos bàndols en els quals es situa cadascú segons els seus propis interessos i sempre el costat perdedor surt perjudicat perdent terres, diners, estatus social...

En canvi en una revolució científica es produeix un avenç en la humanitat cosa que beneficia a tothom.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Alex Coronel Núñez -

En una revolució només una part de la gent guanya, ja que volen derrocar a uns altres que s'aferren al règim anterior a la revolució. Però potser en un futur, tal com deia Maquiavel ''el fi justifica els mitjans'', totes les pèrdues dels derrocats serveixen per aconseguir un ''fi'' bo per a tothom.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Clàudia Solé Negre -
Des del meu punt de vista en una revolució no simplement es guanya o es perd. En una revolució succeeixen els dos fets: possiblement durant el moment de la revolució només es veuen totes aquelles pèrdues que causen, però en un futur quan analitzem la revolució, possiblement, es donem compte de tots els canvis positius que ha deixat en la societat.
In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Esther Fanyanàs -

És obvi que si es produeix una revolució vol dir que hi ha un grup de persones que volen un canvi i unes altres que no, per tant no estan d'acord. Si els dos bàndols fan un pacte, aleshores cap surt guanyant o perdent, i es resol pacíficament. Quan una revolució fa ús de la violència, llavors és més probable que un bàndol perdi i un altre guanyi. Tot i així, si el bàndol revolucionari guanya, al llarg del temps el perdedor també haurà sortit guanyant. Les revolucions permeten fer canvis i aquests ens serveixen per avançar, per tant, sigui quina sigui la revolució aconsegueix que, al cap i a la fi, tothom guanyi.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Clàudia Solé Negre -

Des del meu punt de vista en una revolució pot sortir tothom guanyant si la solució és dialogar i arribar a un pacte entre els dos, o més, bàndols enfrontats. Si es fa servir la violència per resoldre qualsevol conflicte, llavors sempre hi haurà algú que acabarà perdent, però si es fa pacíficament, crec que no.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Júlia Fabregas -

En tota revolució sempre hi ha algú que perd alguna cosa o que perd més que l'altre o altres bàndols, per tant no es podria arribar a un punt on la revolució portés victòria a tothom ja que alguna de les parts sempre hauria de deixar enrere alguna de les seves creences o la seva manera de portar un govern... per així l'altre bàndol sortir guanyador, o al contrari si el que guanya és el poder del govern el poble seguiria en les mateixes condicions o fins i tot pitjors.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Àlex de Sagarra Navarro -

Les revolucions, són, per naturalesa, una competició entre dos bàndols: els que prefereixen que les coses segueixin com estaven fins llavors i les que volen que les coses canviïn. Amb aquesta definició no hi entra la possibilitat que tots dos bàndols guanyin, ja que si un guanya l'altre perd. Normalment les revolucions no acaben en pactes o acords, per tant això fa que aquesta teoria es reafirmi.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Ruben Salas Reixach -
Normalment sempre hi haurà un grup que acavarà guanyant més que un altre, però si que es pot intentar igualar el màxim possible per mitjà del diáleg. Però això passa rarament ja que cadascú sol pensar per el que seria millor per ell i no es preocupen pel que ha de perdre el costat contrari per tal de que ell guanyi el que vol.
In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Lise Schoonman -

Les revoluciones, es causen pel fet que un cert grup de gent han fet unes normes, unes lleis i que un altre grup no estigui d'acord en com, gràcies en aquestes lleis, l'actualitat vagi. Per tant la volen canviar. Però això també implica que els del primer grup, els quals han creat aquesta manera de fer, no la vulguin canviar. Per aquest motiu és molt complicat que els dos bàndols hi acabin guanyant.
Seria possible acabar en un entremig, i que per tan cap dels dos grups acabes guanyant ni perdent.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Àlex Pachón -

Una revolució es produeix perquè un seguit de persones no estàn d'acord amb certa situació, i decideixen no conforma-se i intentar provocar un canvi. Així doncs, això marca que inevitablement es crein com a mínim dos posicions oposades: les que defensen el canvi i les que no. Per tant, si estem parlant de revolucions, jo diria que inevitablement, si una banda guanya, l'altra ha de perdre.

In reply to Jordi Padilla Oliveras

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Júlia Merino -

En una revolució sempre hi ha un bàndol que guanya i un bàndol que perd, ja que les revolucions es basen en l'enfrontament de dos grups de persones. Aquests dos grups de persones tenen idees diferents i volen coses diferents, és per això que al final només un d'ells acaba guanyant.

Hi ha casos, com per exemple quan s'ha utilitzat la violència, que els dos bàndols perden alguna cosa encara que un bàndol es declari "guanyador". El que podria passar és que els dos bàndols podrien arribar a un pacte, en aquests cas si que no hi hauria ni guanyadors ni perdedors.

In reply to Júlia Merino

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Álvar Pérez -

No en totes les revolucions hi ha guanyadors i perdedors. Sí que els exemples més clars com la revolució francesa o la d’independència dels Estats Units hi ha guanyadors i perdedors però també hi ha violència que provoca perdedors en els dos bàndols. El que deia que no totes les revolucions hi ha d’haver perdedors és per exemple la revolució de la vacuna de la Verola on de forma aparent i directa no hi ha cap perdedor i l'únic guanyador com a totes les revolucions és la humanitat en general.