Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

Re: Podem sortir guanyant tots a les revolucions?

by Álvar Pérez -
Number of replies: 0

No en totes les revolucions hi ha guanyadors i perdedors. Sí que els exemples més clars com la revolució francesa o la d’independència dels Estats Units hi ha guanyadors i perdedors però també hi ha violència que provoca perdedors en els dos bàndols. El que deia que no totes les revolucions hi ha d’haver perdedors és per exemple la revolució de la vacuna de la Verola on de forma aparent i directa no hi ha cap perdedor i l'únic guanyador com a totes les revolucions és la humanitat en general.