Violència

Re: Violència

by Ruben Salas Reixach -
Number of replies: 0
La violència és una eina, un mètode per aconseguir el que es vol i es per això pel que la violència s'asocia amb les revolucions. Clarament, si podem solucionar un problema pel mitjà del diàleg i l'intercanvi d'opinions no farà falta la violència, però la gran majoria de cops això no és així. No podem dir que la violència no sigui útil, un gran número de revolucions han sortit victorioses gràcies a la violència, és un fet. A vegades és l'única opció, quan les veus dels incomformistes no és escoltada. Però sobretot hem de pensar en ella com a última opció i fer tot el possible per a solucionar-ho pel diàleg.