Aquest senyor qüestiona la "revolució científica"... Què en penseu?

Aquest senyor qüestiona la "revolució científica"... Què en penseu?

by Xavier Serra Besalú -
Number of replies: 2

És un "crash course" (molts altres sobre "revolucions" aquí: https://www.youtube.com/user/crashcourse/search?query=revolution) a

, fàcil de seguir sobre Copèrnic:

Jo opino que el pas del geocentisme a l'heliocentrisme sí és revolucionari. Per què ell ho critica? Ho has comprovat?

In reply to Xavier Serra Besalú

Re: Aquest senyor qüestiona la "revolució científica"... Què en penseu?

by Kiranjot Kaur -

Yo pienso que, según lo que dice en el video, él no piensa que hubo una revolución porque la mayoría de gente no sabía nada sobre el tema y la que sí, no lo creyeron porque en aquellos momentos (en el siglo 15) la mayoría de la población eran seguidores de Aristóteles o cristianos, en otras palabras no creían en el heliocentrismo. Sin mucha gente que siga la revolución, sin armas o un ejército luchando contra uno otro se piensa que no hay una revolución. 

Pero yo creo que aunqe haya un grupo pequeño de gente al principio, hubo una revolución científica desde el siglo 15 hasta el 18. Solo porque en aquellos momentos los investigadores se denominaban filósofos de la naturaleza y no científicos no elimina el hecho de que lo que estudiaban e intentaban cambiar era cienica. 

In reply to Xavier Serra Besalú

Re: Aquest senyor qüestiona la "revolució científica"... Què en penseu?

by Ruben Salas Reixach -
Ho critíca per varies raons. Primer de tot aquesta revolució no s'asembla a la clase d'escenari que asociem a una revolució. La gent no sortia als carrers, cridant, cremant coses, ni es barallaven degut a aquesta revolució. La verdadera revolució científica es desenvolupava a les universitats i als laboratoris mentre la gent llegia tranquilament, feia càlculs en una pissarra i experimentava en un laboratori. També ho crítica degut a que Copèrnic s'influència d'altres autors per escriure l'heliocentrisme, i a més a més, al principi no causa cap gran efecte quan publica la seva obra, ni influencia a molta gent. Va ser més tard que va agafar influència. I també cal destacar que en aquest tipus de revolucions ningú sap que està enmig d'una fins anys després quan es mira al passat i es veu tot els avenços que s'han fet.