Revolució indústrial, positiva o negativa?

Revolució indústrial, positiva o negativa?

by ahlam kadri kerzazi -
Number of replies: 10

A partir de la revolució industrial hi va començar una reacció en cadena que va provocar altres revolucions (manifestacions obreres, els drets laborals, la dona i els seus drets en el treball, controvèrsia sobre el canvi climàtic...). Això significa que no tots els avenços científics i tecnològics van ser aprovats de forma positiva per les seves repercussions, (com per exemple el gran problema que és ara el canvi climàtic), però creieu que la revolució industrial ha aportat més beneficis o més desavantatges per a tothom?

 

 

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Ferran Gimenez -

Jo crec que la revolució industrial te tant coses bones com coses dolentes per exemple la tecnologia va avançar molt durant aquella època i també va facilitar el treball però també va despatxar molta gent que treballava en llocs on les màquines els han substituit i també va provocar un canvi climàtic molt sever pel medi ambient.

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Pol Zamora Gonzàlez -

Considero que clarament va aportar grans canvis positius que encara ara perduren, no nomès la revolució industrial sinó moltes altres. A la industrial és cert que van haver-hi grans repercusions negatives pero el resultat final va ser positu. 

Sense aquesta revolució poder ara mateix estariem treballant des de fa anys enlloc d'estudiar, amb unes condicions infrahumanes i amb un estencament general de la societat de més de 200 anys.

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Marcel Soler -

La revolució industrial va portar aspectes positius com negatius, però sobretot va ser una revolució positiva que ens va permetre avançar i com la majoria de vegades sempre hi ha algun inconvenient.

El més positiu va ser que van haver-hi molts avenços tecnològics, va reduir molt el treball manual, el treball era més ràpid i per tant, més eficaç i hi van haver moltes innovacions. La part negativa és que va produir una gran contaminació ambiental i va haver-hi molt d'èxode cap a les ciutats i per culpa d'això es va reduir el treball agrícola.

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Sara Ridao Casermeiro -
Em sembla una molt bona pregunta. És evident que la revolució industrial ha tingut fortes repercussions en la història, tan bones com dolentes. Però jo crec que això no la fa ni bona no dolenta en si mateixa. En aquell moment qualsevol avenç era una millora, i no eren conscients del cost d'aquesta. La revolució és un fet passat, ara cal mirar cap al futur. Sense ella no viuríem tan bé. La lluita contra les repercussions negatives o neutres la farem nosaltres. Només cal veure els moviments Fridays for Future or Extinction Rebellion. Jo m'atreveixo a dir que d'aquí a uns mesos hauran crescut tant que es convertiran en vertaderes revolucions contra el canvi climàtic i les polítiques del benefici a curt termini. Potser no seran revolucions com les que hem viscut en èpoques anteriors, però les seves repercussions seran profundes. Probablement bones, potser alguna de dolenta. Però no ho decidim nosaltres, perquè no ho podem controlar, això serà la lluita de les generacions futures.
In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Marta Fanyanàs -

Crec que la revolució industrial si que va ser i és positiva en la societat. Sense aquella revolució, potser encara estaríem molt retardats en quan a manera de produir, de viure, etc. Crec que el problema actual no és els invents que hi han ara sinó com els humans els fem servir i per a que els fem servir.

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Raul Costa Piris -

Una revolución, como cualquier otra acción, origina una serie de consecuencias. Estas pueden catalogarse, desde un angulo objetivo, como beneficiosas o perjudiciales para la masa. 

La Revolución Industrial o, para ser más explícitos, las tres revoluciones, tienen innegablemente aspectos negativos y positivos. Mas, en la balanza de justicia social tienen más peso los rasgos positivos. Y los cuales pueden observarse fácilmente: en la primera se introducen sistemas de producción mecánicos, en la segunda surge la producción en serie (abaratando costes de modo asombroso) y la industria química y eléctrica y automovilística, en la tercera aparece la automatización de la producción. 

Todos estos rasgos han puesto sus bazas encima de la mesa. Y, lógicamente, han vencido a cualquiera de sus oponentes. 

El  desarrollo de este tipo de revoluciones está considerado como la primera globalización, pues los medios de comunicación capacitan esa unión internacional. Asimismo, han sido el germen de la prosperidad de las economías de alrededor del mundo.

Desgraciadamente, también se anteponen los aspectos negativos:

Contaminación: La revolución industrial incrementó el uso de combustibles de hidrocarburos, específicamente carbón, petróleo y gas natural. Como resultado, la contaminación del agua y del aire aumentó de manera exponencial. 

Urbanización: creó superpoblación y la llevó a los barrios pobres. Inmigrantes llegaron de todas partes del mundo, creando tensión social y religiosa con los recién llegados que no eran cristianos. Estos individuos fueron recibidos con hostilidad y discriminación.

Valores y conflictos: A medida que la población se urbanizó, nuevos conflictos surgieron por diferentes creencias. El debate entre la evolución y la religión se volvió importante. Cuestiones tales como la sexualidad y el papel de la mujer cobraron relevancia. 

Trabajo infantil: Niños de tan sólo cinco años de edad trabajaban 10 a 14 horas al día en condiciones difíciles e inseguras. La seguridad no era una preocupación, por lo que las muertes fueron una dura realidad. Además, este trabajo constante limitó el acceso de los niños a la educación.

Así que una revolución no puede ser catalogada totalmente como positiva o negativa. Debe medirse todo su peso y sacarse una conclusión. Siempre con pinzas.

Desde mi punto de vista. Cualquiera de estas tres revoluciones han sido espléndidas. Y sus marcos de mejora son aún posibles. Simplemente hace falta un esfuerzo colectivo para poder reparar esos daños causados.

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Maria Ferrer Picard -

No sé gaire història, però la revolució industrial va ser positiva en molts aspectes, perquè sinó actualment no estariem vivint així i la nostra manera de treballar seria completament diferent.

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Esther Fanyanàs -
Totes les revolucions reivindiquen un canvi, i amb aquest avancem, ja que transformem el sistema antic en un de nou. La Revolució Industrial va aportar un avenç tecnològic rellevant, van aparèixer màquines. Sense aquest canvi, avui en dia no estaríem aquí. Com a conseqüència, hi va haver molta explotació infantil i avui en dia, ens trobem en una situació d’emergència pel canvi climàtic, ja que els humans no vam saber un bon ús i ara n’estem patint les conseqüències. No és qüestió de si ha aportat més beneficis o més desaventatges, sinó que cada acció comporta la seva reacció.
In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Júlia Fabregas -

Evidenment que com tota revolució aporta coses negatives i coses positives, els canvis en aquells moments van ser molt bons i necessaris per avançar cap a una societat més científica i més tecnològica, en aquell moment tenien uns recursos que ara són infinitament millors, per això el que realment crec que si és negatiu no és la revolució industrial en si mateixa sinó que ara amb els recursos que tenim en l'actualitat no estiguem fent res per millorar el que en el passat ens van imposar com màquines molt més contaminants...

In reply to ahlam kadri kerzazi

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Álvar Pérez -

Jo crec que la revolució industrial ha aportat més beneficis que desavantatges, ja que l’ús del carbó, i la mecanització van fer millorar l'economia mundial de forma exponencial. Sí que és veritat que molts empresaris van acabar esclavitzant als treballadors i seria el major inconvenient de forma directa. El problema que tu comentes de l’escalfament global, ve degut més a no plantejar-se aquest problema de forma seriosa perquè les jornades abusives en uns anys es van prohibir.