Aquest senyor qüestiona la "revolució científica"... Què en penseu?

Re: Aquest senyor qüestiona la "revolució científica"... Què en penseu?

by Ruben Salas Reixach -
Number of replies: 0
Ho critíca per varies raons. Primer de tot aquesta revolució no s'asembla a la clase d'escenari que asociem a una revolució. La gent no sortia als carrers, cridant, cremant coses, ni es barallaven degut a aquesta revolució. La verdadera revolució científica es desenvolupava a les universitats i als laboratoris mentre la gent llegia tranquilament, feia càlculs en una pissarra i experimentava en un laboratori. També ho crítica degut a que Copèrnic s'influència d'altres autors per escriure l'heliocentrisme, i a més a més, al principi no causa cap gran efecte quan publica la seva obra, ni influencia a molta gent. Va ser més tard que va agafar influència. I també cal destacar que en aquest tipus de revolucions ningú sap que està enmig d'una fins anys després quan es mira al passat i es veu tot els avenços que s'han fet.