Revolució indústrial, positiva o negativa?

Re: Revolució indústrial, positiva o negativa?

by Álvar Pérez -
Number of replies: 0

Jo crec que la revolució industrial ha aportat més beneficis que desavantatges, ja que l’ús del carbó, i la mecanització van fer millorar l'economia mundial de forma exponencial. Sí que és veritat que molts empresaris van acabar esclavitzant als treballadors i seria el major inconvenient de forma directa. El problema que tu comentes de l’escalfament global, ve degut més a no plantejar-se aquest problema de forma seriosa perquè les jornades abusives en uns anys es van prohibir.